17 VI 2015 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM.
Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
22 VI 2016 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM.
Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
17 V 2017 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM.
Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
22 V 2018 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM.
Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
10 VI 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM.
Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
8 VII 2020 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM.
Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
24 VI 2022 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM.
Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
1 IV 2023 odbyło się zebranie zarządu TSM w celu wybrania nowego prezesa.
Nowym prezesem został Tomasz Bocian.
Dokumenty dotyczące rozliczenia zbiórki MnM 2022